phone +90 212 260 59 32
phone
Responsive image

Değerlerimiz

Değerlerimize sahip çıkarak, onlara uygun hareket ederiz... Temel değerlerimiz sabit ve değişmezdir. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve karlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.


Temel değerlerimiz;

• Bütünlük ve Etik Davranış
• Tarafsızlık
• Tüm Bireylere Saygı
• Sosyal ve Çevresel Sorumluluk’tur.Bu temel değerlerden ilk ikisi ise verdiğimiz gözetim hizmetlerinin odak noktasını teşkil eder.

• Yaptığı işlerde gözetim mesleğinin asgari standartlarına riayet etmek
• Etik kurallara uygun davranmak
• Verdiği hizmetlerin bütünlüğünü sağlamak